Ja went jans Kirchroa sjoenkelt

Info: Ja went jans Kirchroa sjoenkelt
Jaar:1986
Componist:John Quadflieg
Schrijver:Magda Quadflieg
Publiek Domein:Nee
Info:Uitgevoerd door de Rodazangers Sjlajerparade 1986
REFR.
Ja went jans Kirchroa sjoenkelt, dant zunt vier bei-ee
D'r janse zaal kleËft dan wie klette vas an ee
Ja went jans Kirchroa sjoenkelt veule vier os ee
Vier blieve allenäu drei daag lank óp de bee

Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts Hod diech doch nit zoeë sjtief wie ing keëts Och ózze road deë vräud ziech hu D'r president is sjtoots óp zieng lu D'r nuie prins sjteet óp d'r dusj en deet an alles mit Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts, verjès de sjtiemoeng nit
Sjoenkele dat kent hei jiddes kink Dat kunt viellaich van deë Heëlesje wink Sjtiemoeng dat sjrieft me bei ós jroeës Dat is nog jet oes de janse auw doeës Sjtut noe mer allenäu ins óp en dut ins richtieg mit Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts, verjès de sjtiemoeng nit

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 25 november 2020
118 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.