Ing plank vuur d'r kop (J. Offermans)

Jaar:0000
Componist:Jo Offermans
Schrijver:Jo Offermans
Publiek Domein:Nee
Info: 
Refreng:
I Kirchroa hant ze allemoal eng plank vuur d'r kop
En ee klone päksje a en ee hutsje op
Ja, ezoeë loofe ze bij os rónk
en ezoeë hoade ze zich jezónk
In d'r zelfde jank, loofe ze hank i hank
Ja, dat wead bij ós jedoa, in ós sjun Kirchroa

Hingt dan November in jen loeët dan weëd flot d'r kloon eroes jezoeët Want dan is het werm ezoeë wiet want op d'r 11e bejint de sjunste joarestsiet Dan zinge en loofe ze erm in erm en dan zinge ze dizze Carnavals hit werm
Is dan endlich de vasteloavend doa da roffe vuur i Kirichroa het jans bekende woad "alaaf" I Kirchroa bis Sjeveemet en och d'r berg eraaf Dan zinge vuur bis deep in de naat het lid woar vuur ezoeë lang hant op jewaad
En is da werm d'r esjermitwoch doa zinge vuur da, of stunt v'r op enne knoa Da waade vuur jeweun werm bis nieëgstes joar Dan zinge vuur durch bis vuur d'r va krieë eng bloar En dan zinge vuur werm der hit Leef lu zingt noen maar allemoal ens mit

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 9 december 2020
60 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *