Ing plank vuur d'r kop (P. Godschalk)

Jaar:1988
Componist:P. Godschalk
Schrijver:P. Godschalk
Publiek Domein:Nee
Info:* cd: Diverse artiesten – “Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4” – Onger Os CD7198. 
Refreng:
Mit vasteloavend han iech ing plank vuur d'r kop
ee brit vuur d'r knutsj, en doa sjteet 'toepes' drop
Dat han iech va klings aaf aa, doa kin iech nuus dra doeë
Dat kin me nurrejens krieje, dat is jeweun ezoeë
Ee plinksje vuur d'r kop, oane veul beheij
en wens doe nit laache dees, dan has doe d'r doa tswei

Wie iech op de welt koam, doe woar 't karneval
De hefam zaat: "Nog noèts jezieë, wat is dat vuur inge fall?"
Zie klètsjet miech op 't vutsje en zats miech doe reatop
Doe vong zie aa tse laache en tseejet noa mienge kop

Wie iech doe jit jroèsser woèt, jong iech noan iesjte klas
Woèt 't vasteloavent, daan howwe die jonge sjpass
D'r meester voong aa tse sjoebe : " Looft d'r ins in de reij "
Iech driènet miech doe um en zaat : " Meester, kiek ins heij "

Durch al die joare bin iech noe jans doa draa jewent
Mit vasteloavent weat drei daag lank mit ee plinksje roonkjerent
Iech maach veul joeks en ooch veul sjpass en laach ins heij en doa
en wens doe richtig sjpass wils maache, daan deeste miech dat noa

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 9 december 2020
48 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *