In Iere Hersjteld

Titel: In Iere Hersteld (klik voor videoclip)
Jaar:2020
Componist:Tim Hamers
Schrijver:Tim Hamers
Publiek Domein:Nee
ArrangementMarlstone Music

Koeplet 1:
Vasteloavendsjekke kómme noa de plaatsj woa weëd jeheld,
En doa liere zie en viere zie ’t sjunste óp de welt,
Prinsejarde, damejarde, klone-trekke, zoeëvöal jekke,
Went vier junt da junt vier richtieg dat huet allenäu d’r bij.
Klatsje, sjtampe, klokke loeë, kraache zal ’t zoewiezoeë,
En ’t instiegste dat tselt, dat de sjtad weëd in zieng iere hersjteld!

Refreng:
Noa wat ós jód bevilt, went d’r kloon weëd ópjeheld,
Hant vier monde, wèche, sjtonde aafjetseld.
Went alles bluit van vräud, is dat ’t intsiegste dat tselt,
En is de sjtad drei daag in iere hersjteld.

Koeplet 2:
Roeë, jeel, jreun óp de tapieët, runke drinke óp d’r wieët,
Móts se kieke wat deë jieëft, went Vasteloavend weëd jevierd.
Kap mit vere, elf sjtere, moeziek maache, sjtonde laache,
En vier junt nog nit óp heem aa den ’t is nog nit vuurbij.
Viere bis ’t nit mieë jeet, kiek mar oes, doe wits besjeed
En ’t intsiegste dat tselt, dat de sjtad is in zieng iere hersjteld.

Refreng

Bruk:
De daag van veer-en-tswantsieg sjtond die weëde bij-jesjteld,
Vier maache van d’r daag de naat en angesj um.
Wail vier viere oane end, ’t Vasteloavendshetsje brent,
En ’t sjunste kunt als litst, dis sjtad jeed hu óp zie allerbetst!

Refreng 2x

En is de sjtad drei daag in iere hersjteld,
Joa de sjtad is in zieng iere hersjteld.
Joa de sjtad is in zieng iere hersjteld!

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 1 februari 2021
44 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *