Iech wil zoeë jeer inne räuber zieë

Jaar:2001
Componist:Anne-Marie Thuijs
Schrijver:Anne-Marie Thuijs
Publiek Domein:Nee
Info:Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door de Rodazangers
Iech kan e jans kling hüsje, midde in ós sjtad
En kom iech va mie werk, häu iech jeer mieg sjpas jehad
Mieng vrijheet numt miech jinnedan trui zieë kan iech nit
Kant uur miech da vertselle of iech dat richtieg don

REFR Iech wil zoeë jeer inne räuver zieë Bin ummer vrundlieg, bin nit jeer alling E lekker meëdsje, voesbal, e kaod beer Iech maach jeer sjpas, en han mie plezeër
Tswaitmoal in de wèch weëd ummer treniert Sjpieëder weëd e jedronke en sjwoar diskutiert Is dan de wèch am eng, 't weëd jod jelaacht Sjpieëder in de disco, de meëdsjer aajemaat
Han iech endliech vrij da wees iech jans jewis D'r daag bis murje vrug jeet, wie 't zoeë in 't leëve is Iech maach miech dan jing zurg en drink e jleësje beer Wilt uur miech noch ee jeëve dat drink iech mit plezeer

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 1 december 2020
53 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *