Iech wil nog nit noa heem

 

Titel: Iech wil nog nit noa heem
Jaar:2013
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver:Marc Velmers / Arrangement: Conny Peters
Publiek Domein:Nee
Info:CD: Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2013/2014
Koeplet 1

D’r pap deë jóng eroezer en dat joof dan waal ins sjtriet
Den went d’r pappa sjtappe jóng, verjoos d’r pap de tsiet
Da jóng de mamma sjoebe, sjloebe vloje durch de loeët
Dan zaat d´r pappa an de mam wat zie zoeë döks jehoeët

Refreng 1

Iech wil nog nit noa heem, iech wil nog nit noa heem
Hei is ‘t zoeë jemuutlieg sjun en heem is auwe leem
Iech hoef nog nit en mós nog nit en jon óch nit noa heem
Darf iech nog effe blieve, den iech wil nog nit noa heem

Koeplet 2

’t Woar Vasteloavendsdeesdieg en ’t fes woar bauw vuurbij
D’r Prins deë sjpróng en zóng en zaat: “Vier blieve nog jet hei!”
D’r Preziedent zaat an d’r Prins: “Noen kóm, ’t is jedoa…”
Doe zaat d’r Prins: “Ho Preziedent, vier wille nog nit joa.….

Refreng 1


Koeplet 3

D’r wieët deë wool jon sjlisse, joa, d’r wieët deë woar kapot
D’r janse oavend viere, noen woar sjloes, noen woar ’t jód
De sjtiemmoeng an de tieëk woar jroeës, vöal sjpas en vöal kabaal
En wie d’r wieët erinner koam, doe zóng d’r janse zaal:

Refreng 2

Vier wille nit noa heem, vier wille nit noa heem
Hei is ‘t zoeë jemuutlieg sjun en heem is auwe leem
Vier hoeve nit en mósse nit en junt óch nit noa heem
Vier wille nog jet blieve, nè, vier junt nog nit noa heem

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

 

 
Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 27 december 2020
94 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.