Hei sjokkelt de welt

Titel: Hei sjokkelt de welt
Jaar:2019
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:CD: Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2019/2020
Refreng:

Den went vier viere jeet ’t kraache.
Joa dan is bij ós jet los.
Hei jeet me jans va zelver laache,
’t Daach jeet draaf wat ’t óch kost.
Vier wille nurjens angesj leëve,
Nit vuur jood en nit vuur jeld.
Ós fester-welt bejint tse beëve,
Hei sjokkelt de welt!

Koeplet 1:

Has doe al ins e fes jezieë woabij de sjtiemoeng sjloffe jeet
Woa jinne richtieg viere kan, dat deet ós wirklieg leed.
Drum viere vier van alles, bis in d’r mörje weëd jeheld.
Went vier tsezame kómme, dan sjokkelt hei de welt.

Refreng

Koeplet 2:

Bij ós drieënt jinne boemelsjiech, de ‘sjpas-fabriek’ leuft daag en naat,
En sjloffe dat is nit ós dink, vuur sjpas sjtunt vier paraat.
Weë dinkt noen an noa heem joa, den vier dunt dat wat ós bevelt.
Went vier tsezame komme, dan sjokkelt hei de welt.

Bruk:

Vier vinge zin in ónzin, in ’t tsentroem van plezeer,
Drum los de welt mar sjokkele, vier hant ’t leëve jeer.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 23 december 2020
27 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *