D’r himmel óppen eëd

Titel: D’r himmel óppen eëd
Jaar:2014
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2014/2015
Koeplet 1

De hoare blond, de oge blauw, dat wees iech haarjenauw
Den dat dreum iech jidder naat
Wie me zeët, zie is perfekt, wie e sjun jlaas vol mit sekt
Doadróp han iech zoeë lang jewaad

Refreng

Wie ‘t drieënt, wie ’t danst, wie ’t kiekt, wie ’t sjanst
Dat is nit mieë normaal en dat is miech ram ejaal
Wie ’t deet wat ’t deet, went ’t zeët wat ’t zeët
Dat is vuur miech d’r himmel óppen eëd

Koeplet 2

Heur oge vol va loestiegheet, dan wees iech al besjeed
Went ’t zeët iech bin van diech
En deë laach is e jediech, doava veul iech miech zoeë riech
En al dat sjuns dat is va miech

Refreng

Koeplet 3

Iech ren, iech sjneur, iech wil noa heem en flot noa bed in joa
Oge tsau en zie is doa
Jidder naat zaan iech mit reët: “Joa, bis dat iech wakker weëd
Han iech d’r himmel óppen eëd!”

Refreng

Bruk/tusjespèl

Wen iech sjlof en iech hof dat ’t in mieng drome kunt
Weë wil dan nog wakker zieë
Went het dan bij miech is en vier zoeë tsezame junt Ja wat broecht me dan nog mieë

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 26 december 2020
110 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.