De vunnefde Joarestsiet

 

ArtiestRadauw
Muziek:Mario Pouwels
Tekst: Maurice Hinzen
Publiek Domein:Nee
Info:Winnaar Sjlagerparade 2021/2022

Intro

Zommer, noajoar, winkter, vrugjoar
Man wat is dat wade sjwoar!
Mar dan kunt ze, dat is ech woar,
Dit is ós tsiet: Vasteloavend!

Koeplet 1

Pak die peksjer oes de kas, d’r klone-hód mit sjlippe-jas.
Sjnap die pruk en dóch die dink, veul diech nog ins richtieg kink.
Jank eroezer, drink e beer. Jong wat hant vier viere jeer.
Jidder vieëdel, jidder sjtroas sjoenkelt al daag in de moas.
Van d’r mörje bis d’r oavend, van bejin bis an d’r sjloes,
sjteet de oer alwerm óp elf, vier tselle aaf, bis an alaaf!


Refreng

’t Is zoeë wied: Vasteloavend!
Dit is ós tsiet: Vasteloavend!
Die ummer bliet: Vasteloavend!
Vier ‘t leëve, vier mit vrung
Den oane vrung, dat is zoeë zung!

Koeplet 2

Sjloes mit wade, sjmienk die naas en jef die drei daag richtieg jaas.
Sjpil ins óp die fiengelieng, maach diene eje zonnesjieng.
Neum d’r noaber kameraad, ès óp d’r tsóg ins eëpelsjlaat.
Drink ‘ne jónge mit d’r pap en jank ins mit de mam óp sjtap.
Van d’r mörje bis d’r oavend, van bejin bis an d’r sjloes,
sjteet de oer alwerm óp elf, vier tselle aaf, bis an alaaf!


Refreng 2x

 

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 8 april 2022
28 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.