Dat hauw miech noch jefelt

Info: Dat hauw miech noch jefelt
Jaar:1984
Componist:Wiel Hamers
Schrijver:René Schillings
Publiek Domein:Nee
Info: 
REFR:
Ja, dat hauw miech noch jefeld, ja, doa han iech óp jewaad.
't Moeët werm jet passeëre, wat iech nit hauw jedaad.
Iech jong ee meëdsje hoale, um mit eroes tse joa.
Iech hauw jet blomme jejole, in 't knoofslaoch eng jedoa.
En wie iech sjellet an de duur, woeët iech vruntliech opjewaad.
Het sjtellet miech noch effe vuur an ziene pap, deë zaat:
Iech jong ee henke jeëve en laachet effe sjtom.
Iech daat: zoeë is mie leëve, uvveral woa iech och kom.
De mam koam noen 't tsemmer in, kieket miech verleëje aa.
Doe kroog die och zoeng jekke zin, en zaat et ziengt derva:
't Meëdsje sjtong tse laache, wós nit wat het moeët doeë.
Doa woar nuus draa tse maache, 't woar noen eemoal zoeë.
Iech hool die blomme noch in heng, wie iech boese koam en hoeëd,
dat 't meëdsje mit zieng fainste sjtem, de wöad va boese koeët:

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 4 november 2020
24 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *