D'r opa ziene wandelsjtek

Info: D’r opa ziene wandelsjtek
Jaar:1985
Componist:Jo Dorscheidt
Schrijver:Jo Dorscheidt
Publiek Domein:Nee
Info:Uitgevoerd door Utopian. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985
REFR
D'r opa ziene wandelsjtek dem zunt vier noe kwiet
Zukt ins effe mit os mit, flaich dat uur 'm ziet
Flaich sjteet e in 'ne ek of hinger de jroeëse den
Want oane ziene wandelsjtek, ken d'r opa nurje hen
D'r opa van mieng mam  zieng zie, zoeë jieëft 't jenne mieë
Deë is nog ummer jans jód bei, Dat velt och wal tse zieë
Deë zingt, deë laacht, Deë leuft en sjpringt
Deë sjport nog wie 'ne jek
Alling is dat e jroeës probleem oane ziene wandelsjtek
D'r oop deë zoos al daag erum verreuret zelfs jing vin
Heë hauw al nit vöal appetiet en och nog sjleëte zin
Zoeë koeët dat doch nit durch joa, Woa jong dat eurje hen
Vuur jonge doarm noa d'r noaberman en vroagete an dem
A jederenne dem iech koeët Dem hauw iech datjevroagd
Maar jedderinne joof miech, d'r zelfde road
Jel deë man inne nuie kul da has te winniegstens rauw
En wit uur wat miene neëf doe zaat wie iech dat jedoa hauw

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 4 november 2020
49 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *