D'r Joep (Geert Bemelmans)

Jaar:1986
Componist:Geert Bemelmans
Schrijver:Geert Bemelmans
Publiek Domein:Nee
Info: 
Refreng:
Ja, eemoal in 't joar, is d'r vasteloavend doa.
Da weëd bij ós hei óp d'r Maat jans jet sjpas derhin jemaad.
Da hüet d'r Joep bij d'r vasteloavendskloep.
Heë kriet da lempsjer óp d'r kop en e paar deksele boavedróp.
Dan is d'r Joep d'r allersjunste kloon,
heë ziet dan oes wie inne sjelleboom.

D'r Joep is bauw drei meter jroeës, doch kunt heë noeëts inne sjrit vuuroes. Heë sjteet noen al jet joare doa, tse waache uvver Kirchroa. Iech vroag: Joep, weulste tseruk noa'n koel ? Heë zeët: Och man, noen hod de moel. Iech sjton hei noen waal jans alling, ze krieje miech doch nit kling.
D'r Joep hüet hei i Kirchroa, heë zal noeëts noa Heële joa. D'r Joep, dem kent doch jiddes kink, d'r Joep sjteet doa i weer en wink. Iech vroag: Wie kunste an d'r mód ? Heë zeët: De sjtiemoeng , die is jód. Iech sjton hei noen waal jans alling, ze krieje miech doch nit kling.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 8 december 2020
65 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *