Abraham lidsje

Info: Abraham lidsje
Jaar: 
Componist:Herman Hirsch
Schrijver:Herman Hirsch
Publiek Domein:Nee
Info: 
Verlüst me óch zing hoare, versjtank kunt mit de joare.
Doabij wisse vier besjeet, woa me d'r mósterd hoale jeet.
Drum zing mit ós, en klatsj ins i-jen heng,
hei kunt da d'r refreng:
REFR:
Vier zunt nog sjtram en tsem'lieg vrieë,
al zunt vier óch jing achtsing mieë.
Vuur dat tse viere, is 't nit tse sjpieë.
Vier hant d'r Abraham jezieë.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 3 november 2020
27 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *