Voorbehoud

Disclaimer


Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag (Kamer van Koophandel: 41073815), hierna te noemen KerkradeWiki, verleent u hierbij toegang tot respectievelijk www.kgv.nl en www.kerkradewiki.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten en/of informatie af te nemen. KerkradeWiki behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


KerkradeWiki spant zich in om de inhoud van www.kerkradewiki.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.kerkradewiki.nl aangeboden informatie en media worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KerkradeWiki.

Voor op www.kerkradewiki.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KerkradeWiki nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten/Copyright


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KerkradeWiki. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KerkradeWiki, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.