Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Algemeen


Pas wanneer de bisschoppen in Nederland zich in 1943 op 16 mei openlijk tegen de bezetter beginnen te verzetten (zie: Arbeidsinzet), komt het georganiseerde verzet op gang. Dit verzet (LO, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) is verdeeld in districten. Elk district is weer verdeeld in rayons. Rayon 5 (Kerkrade) en Rayon 9 (Spekholzerheide) liggen in het District Heerlen, dat onder leiding staat van de later in een concentratiekamp overleden kapelaan Jan Willem Berix en nagenoeg de gehele mijnstreek omvat. Een rayon bestaat uit een aantal dijken. Kerkrade telt 6 dijken. De leiding van een dijk ligt bij een dijkhoofd. De rayonleider en dijkhoofden in Kerkrade komen wekelijks bij elkaar.

Leden


De kerngroep1)Kerkraadse verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog pg 19 van de verzetsbeweging in Kerkrade wordt gevormd door (op alfabet):

Bij de oprichting is nog Jozef (Sef) Meelkop betrokken. Later maakt hij geen deel meer uit van de beweging

Het verzet wordt ondersteund door een grote groep van onder andere:
Dokter Appelman, Wim Bemelmans, Nico Beugels, dhr. Buck, Wiel Creusen (alias Ome Keesje) op het gebied van verzorging van Joodse onderduikers, Wiel Deckers, J. Gerards, Jupp Grooten, Oma Handels (Einderstraat), meester Heijen, rector Hennekens, H.J. Janssen, Dokter Kreijen, Theo van Leijen, Zuster Epiphana (Maria Cyrilla van der Linden) (congregatie Dienaressen van de Heilige Geest, erelid Old Hickory Division Association, Veghel, 25 december 1901), dhr. Moonen, J. Opheij, J.L. Paffen, Jos Salden, Hub Spiertz, J. (Barb) Stitzinger, Joep Thomas (Joep I, mijnpolitie), Leo Van Wersch, Kapelaan Vreuls, Piet Wiertz, Kapelaan Wijnen, P.E.M., Michael Peter Johannes Baltissen (1 juli 1900, Venray – 27 april 1965, Arnhem).

Het verzet blijft in de beginjaren van de oorlog beperkt tot kleine, ongeorganiseerde acties. Vanaf mei 1943, begint het georganiseerde verzet met haar acties. Deze acties zijn dan voornamelijk het opvangen en verzorgen van onderduikers en de daarbij behorende voedselvoorziening en paperassen. Tegen het einde wordt er vanuit de landelijke organisatie en vanuit de geallieerden steeds meer een beroep op de verzetsbeweging gedaan om informatie te leveren over de militaire bewegingen van de bezetter. Een aantal Kerkradenaren heeft het Verzetsherdenkingskruis (al dan niet postuum) uitgereikt gekregen, zoals:

Ordedienst (OD)


De LO (Landelijke Ordedienst) wordt in 1943 opgericht als militaire tak van de verzetsbeweging. De eerste kerkraadse OD wordt in juli 1944 in Kerkrade-Oost opgericht. Deze organisatie valt uiteen wanneer op 25 september de Evacuatie start. Na de bevrijding van Kerkrade-Oost worden hier 3 ordediensten opgericht: Kerkrade-Centrum, Ordedienst Bleijerheide (op 6 october) en Chevremont. Commandant van Bleijerheide wordt Bahnen, Wiel. De OD van Kerkrade-West start medio augustus 1944. Sectie Commandant is Dhr. Linssen.
De ordediensten zijn geen lang leven beschoren. Op 1 november 1944 wordt de landelijke Bewakingstroepen in het leven geroepen ter vervanging van de ordediensten. Peloton Kerkrade wordt op 1 december 1944 gevormd uit leden van de ordediensten Kerkrade en Bleijerheide.

Slachtoffers


Drie personen overlijden als gevolg van hun werk voor de verzetsbeweging.

  1. Jan Willem Creusen overlijdt naar alle waarschijnlijkheid in een concentratiekamp nadat hij is gearresteerd wegens gepleegd verzet;
  2. Johann Hillebrand wordt op 10 juni 1944 in Luik doodgeschoten door Duitse militairen wegens verboden wapenbezit;
  3. Henderick Horstman doet mee aan de mijnstaking in de Domaniale Mijn en wordt daar gearresteerd. Bij een vluchtpoging op 4 mei 1943 wordt hij doodgeschoten.

Ook buiten Kerkrade, zijn Kerkradenaren actief in het verzet.

  • Käthe Forst, die later Karin Reinders genoemd wordt, controleert in Keulen in opdracht van de bezetter brieven op belastende inhoud. Hiermee begint zij in 1940. Zowel zij als haar controleur, een juffrouw Müller van de Holz, zorgen er met regelmaat voor dat er brieven verdwijnen waardoor de verzender en ontvanger beschermd worden. Zij wordt in 1944 ontslagen, alsnog verraden en zij duikt onder in Zuid-Duitsland. In Konstanz wordt ze door de Gestapo gearresteerd, maar nog net op tijd door de geallieerden bevrijd.
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 13 januari 2021
80 x gelezen

1 reactie op “Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog”

  1. Wie heeft informative over de redding van de familie Samuel uit Deventer, die van1942 tot het einde van de oorlog onder gedoken zijn geweest in Kerkrade en omgeving. Van mijn moeder Hettie kan ik me nog de namen herinneren Zoals: Dirk Zweep, Miets, Sjeng en de Familie Jamino.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *