St. Sebastianus-Schuttersbroederschap Kerkrade 1617/Koningen uit de 18e eeuw

Algemeen


Uit de 18e eeuw zijn slechts 32 namen van Koningen bekend. Een van deze namen levert het “Legezbuch” (0). 21 Namen blijven bewaard doordat men na het fatale besluit van 1798 deze namen opschrijft. Slechts nog 10 schilden van 1700-1800 hangen momenteel aan de vogel. Van deze schilden is het schild van 1768 het merkwaardigste. Dit is tevens het mooiste en kostbaarste van de hele Koningsschat.

Koningen uit de 18e Eeuw


 1. 1714: (x) Cornet Scheeren Siebenmann;
 2. 1716: (x) W. Panhuys, Siebenmann;
 3. 1722: Petrus, Casparus Poyck Dominus ex Erenstein, rex is 1722 waarbij de y niet meetelt.;
 4. 1723: Petrus, Casparus Poyck Schoutet der bancke van Kerckrade coninck (zelfde wapen als 1722);
 5. 1725: (x) W. Panhuys, Siebenmann und Schöffen der hofjustitie von Land Herzogenraede 1725;
 6. 1727: (x) P. Kockelkorn 1727;
 7. 1728: Johan Leonard Poyck Schoutet der Bancke van Kerckrade greffier van Sijne Majts Manca¬mere en de der Bancke van Mercxjtein. Schepen van Sijne Majst Hooftjustitie der Statt en de lande ’s Hertogenrade, conink 1728. Dit is hetzelfde wapen als 1723 alleen is nu het schild verguld. Het vergulden van een schild komt slechts sporadisch voor;
 8. 1729: Petrus Caspar Poyck Dominus in Ehrenstein rex Fuit (1729) et patriae Rodensiss thé saurinus factus me apponi curravit (1730) De tekst luidt: Petrus Caspar Poyck Heer van Erenstein was koning in 1729 en ontvanger (d.w.z. schatmeester) gezonden van het land van Rode deed hij mij hier aanhangen. m.k.m.c. zelfde wapen als 1728;
 9. 1730: (x) P. Kockelkorn 1730;
 10. 1732: Henricus Poyck stadthouder van Sijne Majesteijts Leenhove der Stadt en Lants van ’s Hertogenrade, Heer tot Erenstein coninck 1732 a.o. Zelfde wapen als 1728;
 11. 0000: (x) Win. Panhuys;
 12. 0000: Herr Johan Leonardt Poyck Scholtis in de banck Kerckradt greiffier sine majst Hofjustitz de Stadt en Landt von Herzogenrath anno 1749. Zelfde wapen als 1728;
 13. 1753: (x) Alexander Souren Schöffen der justitie von Kerckraede Siebenmann;
 14. 1755: (x) Math. Koullen;
 15. 1756: Herr Frans Wilhelm Poyck Konig in Kerckrade anno 1756 Zelfde wapen als 1728;
 16. 1761: (x) Herr Frans Wilh. Poijck 1761;
 17. 1762: (x) Herr Frans Wilh. Poijck 1762;
 18. 1764: (x) Joes Ant. Koullen 1764;
 19. 1765: (x) Nic. Schultus 1765;
 20. 1767: (x) J.G. Vaehsens 1767;
 21. 1768: Petro Casparo Poyck Domino ex 1768 Erenstein Regi Salus (Dit is een rococoschild verguld met gegraveerde rand. Het vertoont het wapen van Poyck terwijl de patroon St. Sebastianus gecileerd (?) is. Op het lint staat St. Sebastian);
 22. 1779: (x) Fr. W. Ackens 1779;
 23. 1784: (x) Arnold offermans 1784;
 24. 1785: (x) Math. Koullen Schöffen der Justitie von Kerckraede Fähnrich und Siebenmann 1785;
 25. 1786: (x) Math. Koullen Fähnrich und Siebenmann 1786;
 26. 1787: (x) L.V.W. 1787 (vermoedelijk Lambert van Wersch);
 27. 1788: (x) G. Vaehsens 1788;
 28. 1789: Martinus Flegels König in Kirchrath 1789 (gegraveerd St.Sebastianus);
 29. 1791: (x) Joes. Math. Koullen als Jungesel 1791;
 30. 1793: J.W. Panhausen König 1793;
 31. 1796: J.W. Panhausen König zu Kerckraede 1796 (m.k. kop en face sleutel tussen C. en G. en haantje).

Van de 4 eeuwen die de Broederschap bestrijkt vertoont de 18e eeuw het kleinst aantal koningen. Mogelijk dat een of meerdere schilden zijn zoekgeraakt. De verklaring van het kleinste aantal in verhouding tot de andere eeuwen moeten we echter voornamelijk zoeken in de woelige tijdsomstandigheden die deze streken in de 18e eeuw doormaken. Dat men relatief veel meer schilden uit de 18e eeuw in 1798 omgesmolten heeft tot draagpenningen, vindt zijn verklaring in het feit dat men in 1798 vermoedelijk, evenals tegenwoordig, meer waarde hechtte aan de oudste schilden dan aan de schilden van de eeuw waarin men leefde. Op het zeer kostbare koningsschild van 1768 komt ook het eerste Sebastianusbeeld voor. Het beeld is niet gegraveerd maar op het koningsschild uitgewerkt. De eerste gegraveerde St. Sebastianus komt voor op het schild van Martin Flegels van 1789. Deze vrij stuntelige gravering vormt het begin van een gravering van de patroon die in de latere jaren steeds volmaakter werd en later als verplichte afbeelding op een koningsschild voorgeschreven werd.

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 21 oktober 2020
107 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.