Schola Cantorum

Zangvereniging


Dit jeugdkoor wordt opgericht in 1932 door Louis Geuskens. Dit koor start op basis van een jongenskoor dat in 1931 door onderwijzer Raemakers gestart is en dat op gegeven moment aanschuift bij Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Holz. Van oorsprong is het koor dus een jongenskoor. Op 15 mei 1932 zingen zij voor het eerst mee bij de vespers en in de kerstnacht zingt het knapenkoor in de Nachtmis.

1944

Op 22 december 1944 wordt op Rolduc een kerstviering gehouden wordt voor de Amerikaanse soldaten in het rest center Rolduc. Het koor zingt in de aula Latijnse- en Nederlandse kerstliederen.

1968

Dit koor groeit in de decennia daarna uit tot wat in 1968 genoemd wordt: de Schola Cantorum, als ook meisjes deel uit gaan maken van het koor. Deze Schola Cantorum groeit uit tot een groots koor in de regio met drie afdelingen: De Schola Minor, de Schola Cantorum, en de Schola Maior. Eind tachtiger jaren van de 20e Eeuw neemt het verloop onder de leden toe. Door intensieve begeleiding kan het niveau gehandhaafd blijven.

1998

In maart 1998 houdt de Schola Maior op te bestaan en in 1999 wordt getracht de Schola Cantorum te redden door er een zelfstandige vereniging van te maken, los van het Kerkelijk Zangkoor. Dit mislukt omdat na de zomervakantie van dat jaar het ledenverloop te groot is. De opleiding, Schola Minor wordt dan gestopt en de overgebleven leden van de Schola Cantorum gaat deel uitmaken naar de inmiddels gevormde damesgroep van het Kerkelijk Zangkoor

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 5 september 2020
36 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *