Ron Herpers

Algemeen


Historicus, docent en auteur

Ronald Jean Herpers is op 21 juli 1966 geboren in de Vroedvrouwenschool in Heerlen en opgegroeid in Kerkrade. Hij is onder meer  auteur van het boek “Kerkrade van dorp naar stad”. Samen met Kevin Starmans verzorgt hij de rondleiding “Langs oorlogssporen in Kerkrade”.

Opleiding


1978 – 1984Katholiek Gymnasium RolducKerkrade
1984 – 1989Katholieke Universiteit Nijmegen doctoraal examen in de studierichting der geschiedenis
hoofdvak: Nieuwste Geschiedenis (voortgezette inleidingen in Oude Geschiedenis en Nieuwe Geschiedenis); scriptie over de Indische reizen van het Belgisch kroonprinselijk paar (1928-1929/1932)
bijvakken: filosofie van de geschiedenis; muziekgeschiedenis; statistiek voor historici; bestuurskunde; overdrachtskunde; inleidingen in economie, sociologie, staats-en bestuursrecht, massacommunicatie etc.
1989 – 1990Katholieke Universiteit Nijmegen Universitaire Lerarenopleiding: examen voor de eerste graad in het vak geschiedenis & staatsinrichting
1995Licentiaat in de geschiedenis / Geaggregeerde voor het onderwijs: erkenning door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
1990 Р1996Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Europastudien – postacademische opleiding met deelcertificaten in Europese politiek, Europese geschiedenis, Europees recht, Europese economie, Europees sociaal beleid, Franse taal en cultuur
1990 – 1996Muziekschool Kerkrade, examen graad 5 in het vak klarinet
2011 – 2012Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Propedeutisch examen van de bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs in het vak maatschappijleer 

Werkervaring


1992 -1993Kantoormedewerker van de Stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade; co- organisator van het Muziekscholenfestival
1994 -1995Beleidsmedewerker voor de afdeling Sportzaken van de Gemeente Kerkrade
1997Kantoormedewerker van de Stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade
1997 – 1998Redacteur en schrijver van het jubileumboek Kerkrade van dorp naar stad, 1816-1998 (uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Rabobank Kerkrade e.o.)
1998 – 2019Docent geschiedenis & staatsinrichting voor de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (voorheen: Onderwijsstichting Sint Bernardinus)
2019 – 2021Opdrachtnemer bij Studiehuis Brunssum; bijlessen geschiedenis & staatsinrichting
  
2021 –Opdrachtnemer bij Studiebegeleiding Parkstad (Heerlen); huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining

Studie gerelateerd

1988Mede-samensteller van de jubileumtentoonstelling Zwanger van verlangen: 65 jaar Katholieke Universiteit Nijmegen
1993 – 1994Mede-samensteller van het herdenkingsboek Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog, 1937-1947
1995 – 1997Oprichter en redacteur van het tijdschrift MESsages: Zeitschrift der Studierenden der Europawissenschaften (uitgave Aken)
1996Co-auteur van het jubileumboek Lang zullen ze leven; 25 jaar Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade
1998Rondleider in de voormalige abdij Rolduc, Kerkrade
1999Lid van de werkgroep voor het boek Haanrade, uit de geschiedenis van een grensdorp
2003Lid van de werkgroep voor het boek Sjevemet os Hemet, uit de geschiedenis van Chevremont
2019Lid van de klankbordgroep voor cultureel centrum HuB. Kerkrade (bibliotheek, theater en muziekschool
2020 –Rondleider langs sporen van de Tweede Wereldoorlog, Gemeente Kerkrade. Gids in Museum Romeinse Katakomben, Valkenburg aan de Geul

Werk gerelateerd


2010 – 2016Bestuurslid van de kring Parkstad voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; lid van de excursiecommissie
2011 –Lid van de werkgroep archief voor Stichting Wereld Muziek Concours; samensteller mini-expositie zestig jaar Wereld Muziek Concours

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 10 februari 2021
47 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *