Óp d'r Joep zienne monneka

Info: Óp d’r Joep zienne monneka
Jaar:1937
Componist:Hub Scheren
Schrijver:Frits Ploem
Publiek Domein:Nee
Info:winnaar van de sjlajerparade in 1937. lp : Diverse artiesten – “Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2”.
D'r Joep van os is blüuë en bang en och jet krom van bee.
De drissieg is hea noen allang, en doch hat hea nog jee.
Hea sjpelt ziech drum tsoem troeës, mit d'r monneka op der sjoeës :
REFR Hoo, hoo, hollala, op d'r Joep zie monneka,
sjpilt hea vuur 't Jridsje, ee vasteloavends lidsje.
Ing anger kieër, kriet dan de ieër, 't Zet van de tànt Trenet.
Hea zetst ziech dan dök sjtonde-wies, heem op de dulper trap.
Ing inkel kieër kriet hea ing bies, sjtelt aa ziech wie 'ne flap.
En vingt da wie 'ne wille, op der monneka aa tse sjpille.
De meadsjer van os noaber-luu, sjtunt heem da vuur de duur.
Zoeë is 't op der daag va huu, went urjens tuureluur.
En kieke mit bewongerong, noa der Joep, dea sjpilt mit sjwong.
Verleaje trukt en peaësjt der Joep der monneka in en oes.
Der erme sjelm hat richtieg floep, der sjwees brikt hem eroes.
Mar doch sjpilt hea da wie nog nie, bejlaitoeng en melodie:

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 20 november 2020
98 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.