O jummieg

Info: O jummieg
Jaar:1985
Componist:Weerwaas
Schrijver:Weerwaas
Publiek Domein:Nee
Info:Uitgevoerd door Weerwaas. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985
REFR
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet murrieg
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet loos
De janse sjtad die deet als wuer ze jek
Jee miensj sjteet tse moete in d'mr ek
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet loos
Iech woeën i Kirchroa al mie leëve lank
En ruiieg don iech bloos wat iech mos doeë
't Leëve jeet zoeë ainfach ziene jank
En iwch ving alles jód en sjun ezoeë
Mar eemoal in 't joar los iech miech joa
En de janse sjtad die kunt miech hingernoa
Iech bin inne jans tsevreie man
Iech dink miech duks 't miengt en hód d'r monk
Zoeë lang wie iech nog jenog tse èse han
Da veul iech miech jeluklieg en jezonk
Mar eemoal in 't joar los iech miech joa
En de janse sjtad die kunt miech hingernoa

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 5 november 2020
34 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *