Eduard Michelis


Hij wordt geboren op 6 februari 1813  te Münster en hij overlijdt op 8 juni in 1855 te Luxemburg.
Hij sticht in 1841 de congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, om vooral aan arme weeskinderen onderdak en opvoeding te geven. Dit leidde weer tot het oprichten van volksscholen. In 1910 vestigen zusters van deze congregatie zich in Spekholzerheide en belasten zich met het onderwijs aan meisjes. In 1913 beginnen zij ook met Groene Kruiswerk. Op de Gracht, te Terwinselen en op Kaalheide hebben zij scholen gehad tot omstreeks 1968.
De Michelisstraat is naar hem genoemd.

Levensloop

Hij studeert theologie en begint in november 1835 zijn priesteropleiding. Hij wordt op 6 maart 1836 al tot priester gewijd, omdat de nieuw gekozen Aartsbisschop van Keulen, Clemens August Droste zu Vischering, die tot dan generaal vicaris in Münster is, hem als huiskapelaan en geheim secretaris mee naar Keulen wil nemen.
De Aartsbisschop van Keulen valt in ongenade bij de regering omdat hij tijdens de Keulse onlusten, de Berliner Konvention niet wil erkennen. Tegelijk met hem wordt ook Eduard Michelis in november 1837 in de gevangenis van Minden gebracht. Later wordt Michelis naar Maagdenburg verplaatst en tenslotte naar Erfurt.
Pas in april 1841 keert Michelis naar Münster terug. Zijn gezondheid is intussen zeer verzwakt. Een jaar later sticht hij in St. Mauritz een armen-weeshuis, dat tegelijkertijd het uitgangspunt vormt voor de nieuwe congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, waarvan Eduard Michelis directeur is van 3 november 1842 tot 23 oktober 1845.
Na zijn promotie in maart 1844 gaat Michelis als professor in de dogmatiek naar Luxemburg en doceert aan het daar nieuw opgerichte priesterseminarie, omdat hij vanwege zijn drie en half jarige hechtenis geen professoraat aan de universiteit in Pruisen krijgt.
Eduard Michelis toont een grote liefde voor de katholieken die elders tussen anders denkenden in wonen. Daardoor werd hij medestichter van de Bonifatiusvereniging, die op 4 oktober 1849 in het leven werd geroepen.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 24 oktober 2020
76 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *