Kirchroa Alaaf (lied 3)

Jaar:2001
Componist:Harry Pantus
Schrijver:Harry Pantus
Publiek Domein:Nee
Info:Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door KK Van alles jet
REFR
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf
Jans Kirchroa weest besjeed
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf
Jans Kirchroa viere jeet
I Kirchroa mit de karneval zunt jekke óppen sjtroas
Kirchroa is mit karneval e jans jroeës bónk jeroas

I Kirchroa is mit karneval vöal sjtiemoeng, vöal plezeer Doa ziet me jekke uvveral, IEch kom doa dan och jeer Woa me jeet en woa me sjteet, verkleide ziet me joa 't Deet miech dan och jans vöal leed, went de sjpas werm is jedoa
Óp mondieg jeet d'r óptsog oes, deë trukt bis óp d'r Maat Alle lü die junt eroes, hü weëd sjpas jemaad De wieëtsjaf die is sjtampevol, De sjtiemoeng die is doa V'r sjpringe, danse, hant vöal lol bij ós i Kirchroa
Óp deesdieg is d'r klonedaag, d'r pap en och de mam En kinger hant dan och vermaach, ze maache vöal tam tam D'r pap drinkt zie e jleësje beer, de mam oes rand en band De kinger sjpringe hatsens jeer en zinge hank i hank

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 4 maart 2021
74 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *