Jef mar jaas!

 

Schrijver en componist


Schrijver van Jef mar jaas! is Joep Wetzels en de componist is Willy Scheren.

Informatie


Jef mar jaas! was de inzending voor de Sjlajerparade van 1957. Boek: De jesjiechte van d’r KVV 1)… pg 211stembriefje sjlajers 1957

Tekst


 

JEF MAR JAAS!

Leefste luu huu zitse vier
In de patsj mit d'r verkier
Alles sjeet hu óp d'r kop
A jidder ek sjteet sjtop Sjilder, piel en flikkerlit
Bau tse tselle nit
Dat maat hinger 't autosjtuur
Alles tuureluur
REFR
Jef mar jaas, jaas, jaas, los mer joa
Mar zoeë lang wie 't lit óp jreun bliet sjtoa
Weëd 't roeë, roeë, roeë da prems aaf
Zons maats doe nog sjtukker mit inne paaf

Inne auto hat d'r Frens
Drop betsaalt is jinne tsents
Sjtelt zich aa wie inne heer
Mar broeëzet wie inne beër
Ziet jee sjild of tseebra-sjtrief
Jee trotwaar noch zief
Jidderinne ruft dierek
Kiek ins wat 'ne jek

Rechten


Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend

Voetnoten[+]

laatste update doorjo@kerkradewiki.nl op 25 oktober 2020
35 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *