D'r kwetsjbuul

Info: D’r kwetsjbuul
Jaar:1986
Componist:Henk Struver
Schrijver:Henk Struver
Publiek Domein:Nee
Info:Sjlajerparade 1986
REFR
En dan trek iech robk mit d'r kwetsjbuul dat is sjun
Han de jruetste sjpas en sjpring óp 't jebun
Is dan werm inne daag verbei
Is ejaal, murje bin iech werm hei
't weëd mar ens 't joar zoeë richtieg sjpas jemaad
dat darf och waal den vuur hant och zoeë jans lang d'r óp jewaad
En zunt die daag dan endliech doa dan is de welt verrukt
Dan kent jee miensj va Kirchroa os sjtedsje noch tseruk
D'r Joep, D'r Haan, D'r Jardemaan en och de bouwerwei
Dat zeng me van sjevemet her bis jans óp jen Hei
Me hengt de zurje an d'r hoak en jeld dat sjpelt jing rol
Óp al die vasteloavends daag is jidderinne vol
Óp Rosenmontag jeet d'r tsog, 't deesdiegs trukt d'r kloon
Óp asjermitwoch bei d'r dokter jeet d'r tillefong
Dan zunt vier krank vuur hant d'r sjien en ligke dan i bet
Dat is ejaal, 't nieëchste joar dan zunt vier doch werm jek

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 4 november 2020
52 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *