D'r krintewek

Van dit kinderversje zijn twee varianten bekend:

Versie 1

D’r krintewek, d’r krintewek
Deë loog ens óppen dusj
D’r bekker hoauw 'm braat
En óp d’r dusj jelaat
Doa koam 't Frensje in 't tsimmer
En loeëret noa deë wek al ummer
En wool doabei verzukke
De krinte oes deë wek tse plukke
Óp eemoal, sjtel diech vuur,
Sjteet zie modder in jen duur
Foei Frans, wat zunt dat vuur manere
Deë krintewek zoeë tse versjangelere
Nè modder,dat woar ing vlei
die hauw ziech óngersjtange
En wie iech die wool vange,
Bloof miech die krint an d’r vinger hange

Het laatste vers voldoet niet aan de rijmvorm en waarschijnlijk dan ook niet authentiek.

Versie 2

D'r krintewek looch oppene dusj
Heë blinket appetietliech frisj
D'r bekker deë 'm jraat hauw braat
Hauw 'm oppen dusj jelaat
Doa sjtong 't Frensje in 't tsimmer
En kieket ummer noa deë wek
Vuur de krente d'r oes tse plukke
Doe sjtel diech vuur
Doa sjtee zie modder a jen duur
En zeët: Mè Frensj, wat haste vuur maneere
Doe meens wal op diene kop
De krinte alling tse èse
Nè modder nè, 't woar mer ing
Ing vlij hauw ziech ongersjtange
En woar an d'r wek jejange
En wie iech die vlij wool vange
Bloof miech die krint an d'r vinger hange

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 4 november 2020
45 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *