Yvonne Elisabeth Marie Antoinette Buck

Politicus


Zij wordt geboren op 26 juli 1956 als de dochter van Karel Werner Buck en is Eerste-Kamervoorzitter in de periode 17 juni 2003 en 6 oktober 2009. Zij huwt op 29 juni 1981 Mr. M.D.A.M. Timmerman (Maximiliaan Dorotheus Antonius Maria).

Algemeen


Traditioneel stelt een kamervoorzitter zich terughoudend op in politieke kwesties. Maar na het referendum over het Europees verdrag in Juni 2005 neemt zij stelling tegen de politici die dit een “feest der democratie” noemden. Haar uitspraak is: “Parlementariërs zijn geen doorgeefluik van burgers. Het medeweteven en controleren van de regering vergt volksvertegenwoordigers die de burgers als leidinggevend accepteren. Dat zou het vragen van advies aan de burgers overbodig moeten maken”.

Loopbaan


Yvonne Timmerman-Buck studeert aan het R.K. Gymnasium Rolduc van 1968 tot 1974 en daarna rechten in Tilburg (tussen 1974 en 1980) en werkt korte tijd op het ministerie van justitie (afdeling voorwaardelijke invrijheidstelling). Van 1982 tot 1994 is ze verbonden aan het wetenschappelijk bureau van het CDA. Daarna is ze ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Dat blijft ze tot 2001.

1999 – Vanaf 1999 zit Timmerman voor het CDA in de Eerste Kamer. In 2001 wordt ze voorzitter van de vaste kamercommissie voor justitie en fractievoorzitter van het CDA. Bij de verkiezingen van 2003, waarbij de leden van de twaalf Provinciale Staten optreden als kiesmannen, is ze lijsttrekker. De nieuwe kamer kiest voor het eerst in de geschiedenis uit twee kandidaten voor het voorzitterschap: PvdA-senator Erik Jurgens en Yvonne Timmerman-Buck. De laatste wint en wordt daarmee ook voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, die jaarlijks op Prinsjesdag bijeenkomt voor het aanhoren van de troonrede. Deze functie eindigt op 6 oktober 2009.

2005 – Timmerman is in 2005 voorzitter van het Nationaal Comité zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix. Ze is onder andere voorzitter van de Marga Klompéstichting, curator van de theologische faculteit in Tilburg, bestuurslid van de KRO. Ze is gehuwd en moeder van drie kinderen.

2009 – Vanaf eind 2009 is zij lid van de Raad van State.

Functies


Onderstaan overzicht van functies is overgenomen van http://www.parlement.com/9291000/biof/02278

Loopbaan

 • juridisch beleidsmedewerker afdeling voorwaardelijke invrijheidstelling, ministerie van Justitie, van 1980 tot 1981
 • hoofd afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van Justitie, van 1981 tot 1982
 • stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut voor het C.D.A., van 1982 tot 1994
 • ondervoorzitter Commissie Gelijke Behandeling, van 1994 tot 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 8 juni 1999
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 juni 2003

Partijpolitieke functies

 • lid bestuur C.D.A.-Vrouwenberaad, van 1984 tot 1987
 • docent Kaderschool Steenkamp-Instituut, van 1987 tot 1996
 • lid bestuur C.D.A.-Vrouwenberaad, van 1993 tot 1997
 • fractiesecretaris C.D.A. Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 2 oktober 2001
 • fractievoorzitter C.D.A. Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 17 juni 2003
 • voorzitter commissie biotechnologie wetenschappelijk instituut C.D.A., van 2002 tot april 2003

Nevenfuncties

 • lid redactieraad “Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek” te Nijmegen, vanaf 1992
 • lid Curatorium Theologische faculteit Katholieke Universiteit te Tilburg, vanaf 1993
 • lid bestuur K.R.O. (Katholieke Radio-Omroep), vanaf 1996
 • voorzitter Marga Klompé Stichting, vanaf 2001
 • vice-voorzitter Stichting Katholieke Noden, vanaf 2002
 • voorzitter Landelijk Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 2003
 • voorzitter Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, vanaf 21 februari 2004
 • lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (adviescollege Nederlandse bisschoppen) te Vught, van 1985 tot 1986
 • lid/secretaris dagelijks bestuur Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, van 1986 tot 1990
 • vice-voorzitter NOVIB, van 1987 tot 1994
 • lid Stichtingsbestuur/Raad van Toezicht Katholieke Universiteit Brabant, van 1993 tot 2001
 • voorzitter Raad van Advies postdoctorale beroepsopleiding “Ethiek in de Zorgsector” te Nijmegen, van 1995 tot 2004
 • lid bestuur Stichting Kring van Betrokkenen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving te ‘s-Hertogenbosch, van 1996 tot 2004
 • lid comité van aanbeveling stg. De koempel verhaalt1)In en onder het dorp pagina 222

Gedelegeerde commissies

 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 14 november 2000 tot 2 oktober 2001
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend

Voetnoten[+]

laatste update doorMartin Krewinkel op 14 november 2020
65 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *