Kirchroa Karneval

Titel: Kirchroa Karneval
Jaar:2016
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2016/2017
Koeplet 1

Wen doa inne vasteloavendsjek laachend durch de sjtroasse trukt
Dan weëd ’t tsiet en jeet e sjupje dróp
Sjmienk en prük, d’r kloon paraat
Jong wat hant vier lang jewaad
Noen sjteet de janse welt hei óp d’r kop

Refreng

Wen d’r november alwerm óp d’r kalender sjteet
En d’r radio sjpilt noen alling nog hoempapa
Wen d’r Sjienees in de poloniase polka danst
Dan is jans Kirchroa (Kirchoa!) oesser rand en band
Weë nit danst, deë kent ’t leëve nit
Deë kriet doch mar de haofsjeed mit
Vier viere in ós Kirchroa Karneval
Weë hei hen kunt joa deë bliet hei
En went inne jeet, dan kriesjt e
Joa vier viere ummer jeer en uvveral
Oh karneval, oh karneval

Koeplet 2

Trukt d’r óptsóg durch de sjtroasse en
D’r kloon leuft oes de moas
Joa dan hant vier jewis ‘t sjunste óp de welt
Drum losse vier mar laache
Dat de balke kraache
Hei hant vier al wat ós zoeë jód bevilt

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

 

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 26 december 2020
99 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.